Enter the domain name you wish to register, or select an extension group and click search button

 

Web Solutions ApS är Registrar för det svenska domännamnsregistret .SE. Tillsammans med .SE arbetar Web Solutions ApS för en positiv utveckling av Internet i Sverige, till nytta för användare och samhället i stort. Nöjda domännamnsinnehavare, oavsett om dessa är stora organisationer eller privatpersoner, är vårt gemensamma mål.

SEs allmänna villkor för domännamnsregistrering
SEs allmänna villkor

Tjänster & Priser för domännamnsregistrering hos Web Solutions ApS
Registreringsavgift, nyregistrering: USD 100,00 (i denna avgift ingår första årsavgiften till .SE)
Registreringsavgift, överlåtelse: USD 100,00 (i denna avgift ingår första årsavgiften till .SE)
Förnyelseavgift: USD 100,00 om förnyelsen inte sker direkt via .SE, d.v.s. Registrar utgör betalningsförmedlare
Administrativ avgift: USD 0,00
Samtliga avgifter ovan är excl. moms.

Information om behandling av personuppgifter
Web solutions behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och .SE:s integritetspolicy.

Öppettider
Web Solutions ApS:s support besvarar inkommande frågor måndag – fredag mellan 08:00 och 19:00. Du kan antingen e-posta din fråga till support@web-solutions.eu eller ringa till oss på telefonnummer +45.70262025 så besvarar vi din fråga snarast.

Företagsinformation
Web Solutions ApS
Kochsgade 31
5000 Odense C
Danmark
Telefonnummer: +45.70262025
Faxnummer: +45.70262024
E-postadress: hostmaster@web-solutions.eu
Org.nummer: [DK]26988934
VAT-nummer: [DK]26988934

Information page in English
.SE domain names registration – restrictions, regulations and prices

Need more information?

If you would like more information or have other questions about the domain registration or domains transfer, please don't hesitate to contact us at relations@web-solutions.eu or via phone: +44 (0) 20 4571 1971