CONSENT TO EXCLUSIVE PROVISION OF SERVICES.

English version:

Beneficiary consents to exclusive provision of services concerning Functionality of the Domain Name Registration/Domain Name Maintenance and related activities to Web Solutions ApS, Kochsgade 31 in Odense C, who concluded Agreement with NASK on cooperation concerning internet domain names, consent to perform activities with respect to the Research and Academic Computer Network – a research and development entity (hereinafter referred to as “NASK) including legal activities concerning Functionality of the Domain Name Registration, change of the Domain Name Subscriber, removal of the Domain Name, change of data concerning devices used for the Domain Name, as well as provision by NASK to the Partner data processing and transmission concerning Subscriber/Tenderer intended for Maintenance  of the above Domain Name.

Polish version:

Rejestrant wyraza zgode na wylaczne wykonywanie uslug dotyczacych Funkcjonalnosci Rejestracji/Utrzymywania Nazwy domeny i zwiazanym z nia czynnoscia firmie Web Solutions ApS, z siedziba w Kochsgade 31 w Odense C, z którym NASK zawarla Porozumienie w sprawie wspólpracy dotyczacej nazw domen internetowych, zgody na dokonywanie wobec Naukowej I Akademickiej Sieci komputerowej jbr (dalej: NASK) wszelkich czynnosci, a w tym czynnosci prawnych dotyczacych Rejestracji/Utrzymywania Nazwy domeny, a w tm danych dotyczacych Oferenta/Abonenta, a w szczególnosci Rejestracje Nazwy domeny, zmiane Abonenta Nazwy domeny, usuniecie Nazwy domeny, zmiane danych dotyczacych urzadzen wykorzystanych dla Nazwy domeny oraz swiadczenia przez NASK przetwarzania I zarzadzania danymi Abonenta/Oferenta sluzacymi do korzystania z Utrzymania powyzszej domeny na rzecz Partnera.